Čteme s myšákem Ferdou

V naší MŠ bude po celý rok probíhat projekt na podporu čtenářské gramotnosti.


V čem čtení dětem pomáhá?

  • Posiluje vzájemné pouto mezi dítětem a rodičem, ideální je aby se zapojili oba rodiče.
  • Pro předškolní děti je společné čtení velmi důležité, dosahují pak lepších výsledků při čtení ve škole.
  • Čtením knih se rozvíjí abstraktní myšlení, logika, rozeznává se příčina důsledek, vysuzuje se pokračování příběhu, jeho závěr apod.
  • Dítě se učí spisovnému jazyku, správné výslovnosti i artikulaci.
  • Dítě se učí rozlišovat mezi hláskami, slovy a větami, obohacuje si svoji slovní zásobu.
  • Dítě zjišťuje, že kniha se dělí na stránky, texty, odstavce, slova, slabiky a písmena.
  • Čtení podporuje zvědavost a přemýšlivost dětí, ty se pak méně ve škole bojí čtení i ostatního učení.
  • Čtení pomáhá rozvíjet komunikační schopnosti a dovednosti dítěte, koncentraci, disciplínu a děti uklidňuje.
  • Je příjemným uspávacím rituálem. (přejato z: www.spektrumzdravi.cz/proc-je-dulezite-detem-cist

 

Jak bude projekt realizován?

Ve třídě MŠ visí na nástěnce plakát s myšákem Ferdou, v šatně MŠ jsou připravené lístečky. Vždy když doma dočtete nějakou knihu, napíšete na lísteček název knihy a autora, děťátko nakreslí na volné místo obrázek- Co jej v knize zaujalo?  Vyplněný lísteček přinesete do třídy. S sebou můžete vzít i přečtenou knihu. Před tím než půjdeme na svačinku, si s dětmi povíme, o jakou knihu se jedná, co je v ní zaujalo a jak se jim líbila. Prohlédneme si obrázky, přečteme si ukázku. :-) 

 

Čteme s myšákem Ferdou - listopad

Čteme s myšákem Ferdou-říjen

Čteme s myšákem Ferdou - září

Čteme s myšákem Ferdou

Čteme s myšákem Ferdou

Čteme s Ferdou