Kamarádi z dopisu

 
V letošním roce začala naše MŠ spolupracovat s MŠ Tvarožná Lhota(www.skolkatvaroznalhota.cz/)
 
Spolupráce bude založená na výměně dopisů dětí z MŠ. 
Budeme si vyměňovat zážitky z běžného dne v MŠ i Ty výjimečné.
 
 Dopis bude obsahovat:
  • průvodní slovo napsané paní učitelkou, avšak vymyšlené dětmi
  • obrázky od dětí
Výměna zkušeností bude probíhat nejen mezi dětmi, ale také mezi vedením MŠ a učitelkami. Tím zjistíme, jak to chodí v jiných MŠ. 
 Získané informace můžou být přínosem ke zkvalitnění vzdělávání v naší MŠ.