Režim dne

V průběhu dne se vystřídají různé aktivity. Ty se snažíme zařazovat vyváženě tak, aby se děti plně soustředily na každou z nich. Jednotlivé části programu se běžně přizpůsobují ročnímu období, aktuálnímu počasí, nadcházejícím svátkům (Vánoce, Velikonoce) a podobně. Výjimkou také nejsou půldenní či celodenní výlety do přírody, zájmových center, divadel či podobné události. O těchto výletech budou rodiče informováni vždy v dostatečném předstihu.

Následující harmonogram Vám dobře nastíní, jak vypadá obyčejný den u nás. Časně ráno k nám začínají přicházet první rodiče s dětmi. Tento čas je věnován spontánním hrám. Dopoledne zahrnuje svačinu a pohybové aktivity spojené se vzdělávací činností. Vždy, když počasí dovolí, trávíme část dopoledne pobytem venku. Poté následuje oběd, po němž první děti odcházejí domů. Ty, které zůstávají, čeká odpolední spánek. Po odpočinku následuje malá svačinka, volné hraní či kolektivní hry. K pozdnímu odpoledni se rozloučíme s posledními dětmi a tím je náš den u konce.

===========================================================================================================================

Mateřská škola Žďár, okres Blansko, příspěvková organizace

 Školní rok 2023/2024

 

REŽIM DNE

 

  • 7:00 - 9:30 hodin: hry, řízené a volné činnosti, hygiena, svačina, pohybové aktivity, příprava na pobyt venku.

  • 9: 30 - 11:30 hodin: pobyt dětí venku, na zahradě mateřské školy, vycházky, převlékání, hygiena

  • 11:30 - 14:30 hodin:  oběd, hygiena, odpočinek, činnosti dětí, které nespí, hygiena

  • 14:30 - 16:00 hodin: svačina, hry, volné činnosti.