Režim dne

V průběhu dne se vystřídají různé aktivity. Ty se snažíme zařazovat vyváženě tak, aby se děti plně soustředily na každou z nich. Jednotlivé části programu se běžně přizpůsobují ročnímu období, aktuálnímu počasí, nadcházejícím svátkům (Vánoce, Velikonoce) a podobně. Výjimkou také nejsou půldenní či celodenní výlety do přírody, zájmových center, divadel či podobné události. O těchto výletech budou rodiče informováni vždy v dostatečném předstihu.

Následující harmonogram Vám dobře nastíní, jak vypadá obyčejný den u nás. Časně ráno k nám začínají přicházet první rodiče s dětmi. Tento čas je věnován spontánním hrám. Dopoledne zahrnuje svačinu a pohybové aktivity spojené se vzdělávací činností. Vždy, když počasí dovolí, trávíme část dopoledne pobytem venku. Poté následuje oběd, po němž první děti odcházejí domů. Ty, které zůstávají, čeká odpolední spánek. Po odpočinku následuje malá svačinka, volné hraní či kolektivní hry. K pozdnímu odpoledni se rozloučíme s posledními dětmi a tím je náš den u konce.

===========================================================================================================================

 • Mateřská škola Žďár, okres Blansko, příspěvková organizace

   Školní rok 2020/2021

   

  REŽIM DNE

  7:00 – 8.00      Příchod dětí, spontánní hry a činnosti dle volby dětí

  8:00 8:20      Spontánní hry dětí a činnosti dle výběru dětí

  8:20 – 8:30      Hygiena dětí

  8:30 9:00      Svačina

  9:00 – 9:30      Řízené hry a činnosti

                                  vycházející z integrovaných bloků učiva

                                  školního vzdělávacího programu

  9:30 – 11:30    Příprava na pobyt venku

                       Pobyt venku

                       Převlékání, hygiena dětí

  11:30 – 12:00   Oběd

  12:00-  12:10    Příprava na odpočinek, hygiena dětí (čištění zubů)

  12:10 – 14:00   Odpočinek ( relaxace, spánek, klidové hry

                            a individuální činnosti nespících dětí)

  14:00 – 14:20   Spontánní hry dětí

  14:20 – 14:30   Hygiena dětí

  14:30 – 15:00   Průběžná svačinka dětí

  15:00 - 16:00    Hry a zájmové činnosti dětí, odchod domů