Zápis ZŠ Sloup

04.04.2022 09:58

Ve čtvrtek 7. 4. 2022 od 15:00 hod proběhne v jídelně ZŠ Sloup zápis dětí do 1. třídy. 

Rodiče prosíme, aby s sebou přinesli OP, doklad k rodnému číslu dítěte. Popř. také dokumentaci k žádosti o odklad povinné školní docházky.