Uzavření MŠ

28.01.2021 16:35

Z nařízení KHS se MŠ uzavírá z důvodu výskytu COVID-19 a to od 29. 1. 2021 až do odvolání, nejméně však do 5. 2. 2021 včetně. 

Uzavřením MŠ KHS vzniká nárok rodičů na ošetřovné. 

www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne