Úplata

21.05.2020 08:56

V případě přerušení provozu mateřské školy nebo přerušení delší než 5 vyučovacích dnů v měsíci se úplata za uvedené měsíce krátí v poměru odpovídajícímu počtu kalendářních dnů přerušení provozu vůči celkovému počtu kalendářních dnů v příslušném měsíci.

 

Zástupkyně ředitelky MŠ stanovuje úplatu na měsíc:            květen   128 Kč

 

Úplata bude hrazena zároveň se stravném jednorázovým příkazem nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. 

Úplatu hradí pouze ti rodiče, jejichž dítě nastoupilo do MŠ za mimořádných podmínek.