úplata za předškolní vzdělávání

23.02.2021 06:56

 

V případě přerušení provozu mateřské školy nebo přerušení delší než 5 vyučovacích dnů v měsíci se úplata za uvedené měsíce krátí v poměru odpovídajícímu počtu kalendářních dnů přerušení provozu vůči celkovému počtu kalendářních dnů v příslušném měsíci.

 

Zástupkyně ředitelky MŠ stanovuje úplatu na měsíc:            únor      150 Kč

 

Za měsíc únor bude úplata bude společně se stravném hrazena jednorázovým příkazem. Na začátku měsíce března dostane každý rodič konkrétní částku. 

Měsíc březen bude hrazen opět formou inkasa.