úplata za předškolní vzdělávání

23.02.2021 06:56

 

V případě přerušení provozu mateřské školy nebo přerušení delší než 5 vyučovacích dnů v měsíci se úplata za uvedené měsíce krátí v poměru odpovídajícímu počtu kalendářních dnů přerušení provozu vůči celkovému počtu kalendářních dnů v příslušném měsíci.

 

Zástupkyně ředitelky MŠ stanovuje úplatu na měsíc:            únor      150 Kč

 

Za měsíc únor bude úplata bude společně se stravném hrazena jednorázovým příkazem. Na začátku měsíce března dostane každý rodič konkrétní částku.