Úplata za předškolní vzdělávání

24.03.2020 11:10

Vážení rodiče, 

v případě přerušení provozu mateřské školy nebo přerušení delší než 5 vyučovacích dnů v měsíci se úplata za uvedené měsíce krátí v poměru odpovídajícímu počtu kalendářních dnů přerušení provozu vůči celkovému počtu kalendářních dnů v příslušném měsíci.

 

Zástupkyně ředitelky MŠ stanovuje úplatu na měsíc březen 150 Kč. 

 

 

Peníze budou rodičům vráceny na účet formou vratky po vyúčtování obědů za měsíc březen. 

 

Vzhledem k nejisté situaci v době pandemie nebudou zadávány inkasní platby na měsíc duben. V případě polevení opatření a znovuotevření škol bude strava i školkovné za měsíc duben následně hrazeno jednorázovým trvalým příkazem.