Protiep. systém PES

23.11.2020 09:48

Vážení rodiče,

jak jistě víte, vláda ČR vypracovala protiepidemický systém PES, který se vztahuje i na oblast školství. Dovolte mi, vás informovat o bodech týkající se MŠ.

Ve všech stupních se v mateřských školách vyučuje prezenčně, tzn. v žádném stupni nebudou MŠ uzavřené vládou. Uzavření MŠ hrozí pouze v případě nákazy někoho z dětí či personálu.

Prosíme o informování v případě jakéhokoliv podezření na nákazu ve vaší domácnosti. V případě, že někdo z vaší domácnosti čeká na test, ponechte dítě doma, dokud nebude mít osoba negativní výsledek testu. V případě pozitivního výsledku vás kontaktuje pracovník z hygieny. Dodržujte, prosím, jeho pokyny.

Včasným informováním MŠ a dočasným odloučení dítěte od kolektivu můžete zabránit uzavření celé MŠ!

Vstup doprovázejících osob do MŠ je povolen bez omezení počtu rodičů v šatně. Nadále platí, že dítě doprovází 1 dospělá osoba(+sourozenci)

Oficiální dodatek je vyvěšen na nástěnce v MŠ a na webových stránkách.

Děkuji vám, že dodržováním opatření pomáháte k zabránění nákazy v naší MŠ.

 

Bc. Petra Kovaříková