Opětovná výstraha Policie ČR

20.05.2021 14:20

Vážení rodiče,

Policie ČR opět obdržela anonymní výhružnou zprávu o napadení jedné z mateřských škol v ČR.

MŠ je zabezpečena kamerovým systémem. Nikdo nepovolaný se dovnitř nedostane. Policie také doporučuje nevycházet zítra z budovy a to ani na zahradu MŠ. Toto doporučení budeme respektovat.

Žádáme Vás, abyste dbali zvýšené obezřetnosti a do budovy nevpouštěli jiné osoby a to i v případě dalších rodičů.

V případě, že si všimnete v okolí podezřelé osoby či balíčku/tašky uložené v blízkosti budovy, neprodleně nahlaste tuto skutečnost na Policii ČR.