Opatření MŠ

19.11.2020 14:33

Vážení rodiče,

vzhledem k uvolňování v oblasti školství dojde od středy 18. 11. 2020 k uvolnění i u nás v MŠ. A to v především v bodu Vstup do MŠ.

Nově bude umožněn vstup do MŠ zároveň 5 rodičům.

Pohyb rodičů po MŠ je umožněn v běžném provozu, tzn. po převlečení dítěte dohlédne rodič na bezpečný přesun do třídy.

Ostatní opatření zůstávají v platnosti.

Prosím, buďte ohleduplní a opravdu se zdržujte v MŠ jen nezbytně nutnou dobu!

Oficiální dodatek je vyvěšen na nástěnce v MŠ a na webových stránkách.

Věřím, že se situace nejen ve školství zlepší a veškerá opatření budou moci býti brzy uvolněna.

Bc. Petra Kovaříková

Dodatek 3.docx (16254)