Náměty pro předškoláky

17.03.2020 21:54

Náměty her a činností podporující rozvoj potřebných schopností pro úspěšný vstup dítěte do 1. třídy ZŠ. Tento soubor vypracovala PhDr. Jana Kropáčková, Ph. D. na Katedře primární pedagogiky na PedF UK v Praze.  Náměty her a činností.PDF (155467)