Malý opravář

19.03.2021 20:26

Tentokrát poprosíme tatínky o zapůjčení nářadí a zahrajeme si s dětmi na malé opraváře. Vyberte různá nářadí a obkreslete je na velký karton či papír. Úkolem dět bude přiřadit nářadí na správné místo.