Malá lesní výprava (v MŠ)

18.10.2021 15:10

Z důvodu velké nemocnosti dětí se program přesouvá. Náhradní termín předem oznámíme. :)

 

Ve středu 20. 10. 2021 přijede do naší MŠ paní lektorka ze sdružení Rezekvítek. Připraví si pro nás program

 s názvem Malá lesní výprava.

 

Malá lesní výprava

Pomohou děti nešťastným lesním zvířátkům? Nejdříve se ve skupinách vydáme po jejich stopách, potom poznáme, jak a kde v lese žijí, jak se domlouvají a co k životu potřebují. Nakonec pro ně postavíme nový les a obydlíme ho dalšími živočichy.Cíle:
Žák podle stop určí 4 zvířata (liška, prase divoké, srna a bažant). Žák vyjmenuje, u kterých zvířat je možné na první pohled rozeznat samce od samice a podle jakých znaků, rozliší jejich hlasy a popíše jejich potravní nároky. Žák vyjmenuje 5 základních lesních pater, popíše jejich funkce. Přiřadí do jednotlivých pater živočichy podle jejich nejčastějšího výskytu.

Vzdělávací oblast dle RVP pro PV:
Dítě a svět

Klíčové kompetence dle RVP pro PV:
k učení, komunikativní

Průřezové téma:
Environmentální výchova