Dřevo-nos-nos-dřevo

05.03.2021 19:05

Ahoj kamarádi, 

aktivitka, kterou jsem si pro vás připravila, procvičí váš postřeh. Hru můžete hrát ve 2 i více hráčích. 

Budeme potřebovat stůl a obě naše ruce. :)

 

Sedněte si s rodiči ke stolu, položte si obě ruce na desku dlaněmi dolů. Určíme jednoho, který hru povede. Na něj by měli všichni hráči dobře vidět. Vedoucí hry postupně říká: "Dřevo-nos-nos-dřevo" apod. Při slově "dřevo" bouchneme oběma rukama do stolu, při slově "nos" se oběma rukama chytíme za nos. 

Pokyny můžeme různě střídat. Pokud nám hra připadá jednoduchá, můžeme si ji ztížit. :)

 

1) Přidáme i jiné části těla. Např. dřevo-nos-uši-dřevo-dřevo-dřevo-břicho-noha...

2) Vedoucí hry se záměrně dotkne něčeho jiného než vyslovil. Kdo se dá nachytat, vypadne ze hry.