Pokus s vodou

Hračkový den

Ježíšek v naší školce

Návštěva knihovny v Petrovicích

Ježíškova vnoučata

Čertovsko-andělský rej

Vánoční tvoření s rodiči

Zdobení stromečku

Čteme s myšákem Ferdou

Zimní štěbetání

Zamykáme les

Návštěva knihovny - listopad

Klub zdraví - Jak šel Zdravík do ZOO

Malá technická univerzita - Malý stavitel

Podzimní tvoření na zahrádce

Divadlo Paravánek

Podzimní jóga

Dramatizace pohádky O Veliké řepě

Návštěva knihovny

Moje první písmeno - práce s předškoláky

Příprava mátového sirupu